Система оцінки та підрахунку голосів

Голосування по всіх номінаціях проходять на сайті премії. Журі голосує за 10-бальною шкалою за кожного номінанта. 

Члени журі не можуть голосувати за співробітників своїх проектів.

Якщо оцінка члена журі значно вибивається із середньої медіани, вона не враховується.

Члени наглядової ради за замовчуванням голосують за спецномінації та за бажанням — за інші номінації.

Якщо номінація не набирає достатньої кількості членів журі, вона переходить для голосування до Наглядової ради.

Формула для прорахунку оцінок

  • Щоб бал за поданий матеріал сформувався, має бути мінімум 5 оцінок;
  • При підрахунку підсумкового балу, враховуються тільки ті оцінки тих журі, які проголосували мінімум за 2/3 матеріалів цієї номінації;
  • Щоб підсумковий бал номінанта враховувався в рейтингу, за нього повинні проголосувати не менше 70% від загальної кількості тих, хто проголосував в цій номінації.

Як рахується середній бал?

Загальна кількість балів по кожному номінанту визначається як наведене середнє арифметичне з забороною. Це означає, сума всіх оцінок журі ділиться на кількість оцінок, проте не враховується одна максимальна та одна мінімальна оцінка.

Місце номінанта в своїй категорії визначається, виходячи з середньої величини отриманих від членів журі балів після виключення екстремальних значень оцінки.

Як визначається переможець?

  • Переможець визначається по максимальному підсумковому балу;
  • У кожній номінації може бути один переможець (перше місце) і два призери (друге і третє місця);
  • У випадках, коли номінанти отримують однакову кількість балів, переможці або призери поділяють одне місце на двох.

Спонсорство номінацій

До номінацій можуть бути залучені виключно непрофільні спонсори, щоб уникнути конфлікту інтересів. Наприклад: енергетична компанія не може спонсорувати номінацію «енергетика», але може спонсорувати «регіони та децентралізація». Проте, спонсори номінацій можуть встановлювати свій власний позаконкурсний призовий фонд у профільній номінації.